วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นายสังคม แก้วสีโส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่
และเด็กนักเรียนของศูนย์เด็กเล็ก ฯ นำเทียนพรรษา ถวายวัดในพื้นที่ ตำบลโคกเจริญ