นายสังคม แก้วสีโส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ พร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลลูกจ้าง
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560