นายสังคม แก้วสีโส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ประชาชนชาวตำบลโคกเจริญ
เดินทางไปกราบบังคมพระบรมศพและแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ตามโควต้ากระทรวงมหาดไทย ของจังหวัดลพบุรี จำนวน 50 ราย