นายสิทธิศักดิ์ แย้มพรายภิรมย์ นายอำเภอโคกเจริญ พร้อมด้วย นายสังคม แก้วสีโส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เปิดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
และโครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว
โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ