นายสังคม แก้วสีโส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
ณ ที่ว่าการอำเภอโคกเจริญ โดยมี กิจกรรมทั้งในภาคเช้าและภาคเย็น