นายสังคม แก้วสีโส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ร่วมกับ พันตำรวจเอกสำราญ อ่อมเมือง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโคกเจริญ
และ นายธีรชัย ชั่งใจ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นางปภาดาจันดาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโณงเรียนอนุบาลโคกเจริญ
นางอัญญาดา ประสพศรี หัวหน้าสำนักปลัด ร่วมปิดโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน(D.A.R.E) ประจำปีงบประมาณ 2559
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรโคกเจริญ และโรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ
โรงเรียนบ้านทะเลทอง ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี วันที่ 14 กันยายน 2559