การถ่ายทำรายการเพื่อชุมชน ในการช่วยเผยแพร่กลุ่มอาชีพการทอผ้ามัดหมี่
ของกลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านโคกเจริญ ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
นำโดยท่านอำนวย คลังผา อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี เขต 3 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559