นายสังคม แก้วสีโส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร(7 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ วัดสามัคคีประชาราม(วัดยางราก) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา09.30 น