คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
ร่วมลงนามถวายความอาลัยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ด้วยความอาลัย