คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลโคกเจริญ
เดินทางไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559