นายสังคม แก้วสีโส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ผู้นำชุมชน
ร่วมกับ อำเภอโคกเจริญ เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนในตำบล ออกไปใช้สิทธิในการ ออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอโคกเจริญ และในหมู่บ้านในเขตตำบล